LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 571-KH/HSV
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 và Kỷ niệm 69 ngày truyền thống học sinh, sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2019), Tuyên dương “Sinh viên 5 Tốt” cấp tỉnh năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành 04/01/2019
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy