LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 502-HD/HSV
Về việc / trích yếu

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội, hội nghị Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam toàn tỉnh lần thứ III và toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày ban hành 09/05/2018
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy