LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 488-HD/HSV
Về việc / trích yếu

HƯỚNG DẪN Về việc tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X và ca khúc về sinh viên Việt Nam

Ngày ban hành 15/03/2018
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy