LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
502-HD/HSV 09/05/2018

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội, hội nghị Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam toàn tỉnh lần thứ III và toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Tải về
488-HD/HSV 15/03/2018

HƯỚNG DẪN Về việc tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X và ca khúc về sinh viên Việt Nam

Tải về
Số 395-HD/HSV 10/11/2016

V/v hướng dẫn thực hiện chủ đề năm học 2016-2017

Tải về