LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
463-QĐ/HSV 18/12/2017

QUYẾT ĐỊNH Ban hành nội dung và điểm chấm tiêu chí đánh giá tổ chức Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018

Tải về
Số 409-QĐ/HSV 04/01/2017

Quyết định khen thưởng cá nhân, tập thể đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Tập thể sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh năm học 2015-2016.

Tải về
QĐ tặng Giấy Chứng nhận Mùa hè xanh 2016. Số 370-QĐ/HSV 25/07/2016

QĐ tặng Giấy Chứng nhận Mùa hè xanh 2016.

Tải về