LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
466-KH/HSV 19/12/2017

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt đông nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018)

Tải về
464-HD/HSV 18/12/2017

HƯỚNG DẪN Thực hiện chủ đề công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018

Tải về
444HD/HSV 14/09/2017

HƯỚNG DẪN Xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016 - 2017

Tải về
Số 413-CV/HSV 15/02/2017

V/v tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017”

Tải về
Kèm theo CV số 398-CV/HSV 22/11/2016

Mẫu báo cáo số liệu tổ chức HSV năm học 2016-2017

Tải về