LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
488-HD/HSV 15/03/2018

HƯỚNG DẪN Về việc tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X và ca khúc về sinh viên Việt Nam

Tải về
487-CV/HSV 13/03/2018

CÔNG VĂN “V/v triển khai Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc Lần thứ II – năm 2018”

Tải về
486 KH/HSV 09/03/2018

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018

Tải về
DCTTHOISV68 03/01/2018

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 - 09/01/2018)

Tải về
466-KH/HSV 19/12/2017

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt đông nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018)

Tải về
464-HD/HSV 18/12/2017

HƯỚNG DẪN Thực hiện chủ đề công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018

Tải về
463-QĐ/HSV 18/12/2017

QUYẾT ĐỊNH Ban hành nội dung và điểm chấm tiêu chí đánh giá tổ chức Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018

Tải về
445 -CT/HSV 15/09/2017

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 – 2018

Tải về
444HD/HSV 14/09/2017

HƯỚNG DẪN Xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016 - 2017

Tải về
438-BC/HSV 22/08/2017

BÁO CÁOTổng kết Chiến dịch Sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh 2017”

Tải về
437-CV/HSV 22/08/2017

CÔNG VĂN V/v xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2017 - 2018

Tải về
Số 413-CV/HSV 15/02/2017

V/v tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017”

Tải về
Số 412-CV/HSV 13/01/2017

Đẩy mạnh triển khai Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2017

Tải về
Số 411-BC/HSV 13/01/2017

Báo cáo Sơ kết Học kỳ I năm học 2016-2017

Tải về
Số 409-QĐ/HSV 04/01/2017

Quyết định khen thưởng cá nhân, tập thể đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Tập thể sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh năm học 2015-2016.

Tải về
Số 407-KH/HSV 27/12/2016

Tổ chức chương trình kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh NH 2015-2016.

Tải về
Số 403-KH/HSV 12/12/2016

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam.

Tải về
Số 402-CV/HSV 09/12/2016

CV giới thiệu cá nhân đề nghị tuyên dương Thủ linh sinh viên tiêu biểu 2016

Tải về
Số 398-CV/HSV 22/11/2016

V/v báo cáo số liệu tổ chức Hội Sinh viên năm học 2016-2017

Tải về
Kèm theo CV số 398-CV/HSV 22/11/2016

Mẫu báo cáo số liệu tổ chức HSV năm học 2016-2017

Tải về