LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 332-CV/HĐĐ
Về việc / trích yếu

CÔNG VĂN "V/v tiếp tục triển khai sổ theo dõi Rèn luyện nhi đồng và đội viên”

Ngày ban hành 20/12/2017
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy