LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 315/CV-HĐĐ
Về việc / trích yếu

CÔNG VĂN “V/v triển khai cuộc thi Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa năm 2018”

Ngày ban hành 27/09/2017
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy