LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 347-KH/HĐĐ
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Thực hiện Công trình Măng non “Nâng bước em đến trường” Năm học 2017-2018

Ngày ban hành 31/01/2018
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy