LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 342-HD/HĐĐ
Về việc / trích yếu

HƯỚNG DẪN Triển khai thí điểm việc rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” trực tuyến năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành 28/01/2018
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy