LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 299-CV/HĐĐ
Về việc / trích yếu

CÔNG VĂN “V/v Hướng dẫn tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi; công tác Thi đua – Khen thưởng năm học 2016-2017”

Ngày ban hành 18/05/2017
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy