LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 313-CTr/HĐĐ
Về việc / trích yếu

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành 11/09/2017
Loại văn bản Chương trình
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy