LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
342-HD/HĐĐ 28/01/2018

HƯỚNG DẪN Triển khai thí điểm việc rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” trực tuyến năm học 2017 - 2018

Tải về
329-HD/HĐĐ 28/11/2017

HƯỚNG DẪN Thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” Năm học 2017 - 2018

Tải về
257-HD/HĐĐ 11/10/2016

[HƯỚNG DẪN]Thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2016 - 2017

Tải về
204-HD/HĐĐ 01/03/2016

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2016)

Tải về