LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
363-CV/HĐĐ 04/06/2018

Công văn “V/v Hoàn thành Bộ tiêu chí chấm điểm, đánh giá công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018”

Tải về
362-CV/HĐĐ 01/06/2018

Công văn “V/v hướng dẫn tổng kết công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018”

Tải về
332-CV/HĐĐ 20/12/2017

CÔNG VĂN "V/v tiếp tục triển khai sổ theo dõi Rèn luyện nhi đồng và đội viên”

Tải về
323-CV/HĐĐ 10/10/2017

CÔNG VĂN “V/v triển khai cuộc thi sáng tạo các mô hình vật dụng từ rác thải với chủ đề “Giữ sạch biển cho mai sau” dành cho thiếu nhi, năm 2017”.

Tải về
309 /CV-HĐĐ 10/10/2017

CÔNG VĂN “V/v triệu tập Đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trên địa bàn dân cư khu vực miền Trung”

Tải về
315/CV-HĐĐ 27/09/2017

CÔNG VĂN “V/v triển khai cuộc thi Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa năm 2018”

Tải về
299-CV/HĐĐ 18/05/2017

CÔNG VĂN “V/v Hướng dẫn tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi; công tác Thi đua – Khen thưởng năm học 2016-2017”

Tải về
298-CV/HĐĐ 10/05/2017

CÔNG VĂN V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ”

Tải về
430 /CV-HĐĐ 26/11/2016

CÔNG VĂN - “V/v thông báo kết quả lớp tập huấn Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và thống nhất những quy định trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

Tải về
263-CV/HĐĐ 07/11/2016

Công văn "V/v sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2016 - 2017”

Tải về
262-CV/HĐĐ 07/11/2016

CÔNG VĂN - "V/v thông báo kinh phí mua sổ theo dõi Rèn luyện nhi đồng và đội viên và phân bổ chỉ tiêu trích nộp kinh phí kế hoạch nhỏ năm học 2016 - 2017"

Tải về
261-CV/HĐĐ 07/11/2016

Công văn "V/v xây dựng hồ sơ tổng kết hoạt động các Nhà Thiếu nhi năm 2016”

Tải về
253-CV/HĐĐ 29/09/2016

V/v cho ý kiến kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội Thị xã Ninh Hòa Khóa XI, Nhiệm kỳ 2012 - 2017

Tải về
251-CV/HĐĐ 22/09/2016

V/v cho ý kiến kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Diên Khánh Nhiệm kỳ 2012 - 2017

Tải về
250-CV/HĐĐ 15/09/2016

V/v tiếp tục triển khai sổ theo dõi Rèn luyện nhi đồng và đội viên

Tải về
247-CV/HĐĐ 05/09/2016

V/v định hướng hoạt động hệ thống Nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Tải về
246 - CV/HĐĐ 01/09/2016

V/v triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

Tải về
244-CV/HĐĐ 31/08/2016

Về việc nộp hồ sơ báo cáo minh chứng tiêu chí thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016

Tải về
203-CT/HĐĐ 01/03/2016

Chương trình Hoạt động của hệ thống Nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Tải về
199-CV/HĐĐ 17/02/2016

Công văn V/v Mời thành viên ban tổ chưc, Ban nội dung Hội thi Phụ trách sao Giỏi tỉnh Khánh Hòa Năm học 2015 - 2016

Tải về