LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số 325 KH/TĐTN - TTNTH 04/04/2017

KẾ HOẠCH: Tổ chức Ngày hội “ Tuyển dụng việc làm và tư vấn khởi nghiệp” năm 2017

Tải về
Số 535 QĐ/TĐTN - TTNTH 04/04/2017

QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Phụ trách Sao giỏi” tỉnh Khánh Hòa Năm học 2016 – 2017

Tải về
Số 536 QĐ/TĐTN - TTNTH 04/04/2017

QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập Ban Giám khảo, Ban Thư ký Hội thi “Phụ trách Sao giỏi” tỉnh Khánh Hòa năm học 2016 – 2017

Tải về
Đáp án đề cương 03/04/2017

Đáp án đề cương Hội thi "Phụ trách sao giỏi" năm 2017

Tải về
280-CTr/HĐĐ 01/03/2017

Chương trình: Hoạt động của hệ thống Nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Tải về
278-KH/HĐĐ 23/02/2017

KẾ HOẠCH- Tổ chức Hội thi “Phụ trách Sao giỏi” tỉnh Khánh Hòa năm học 2016 – 2017

Tải về
Câu hỏi (272-CV/HĐĐ) 20/02/2017

CÂU HỎI: cuộc thi Sưu tầm tem Bưu chính năm 2017

Tải về
277 - HD/HĐĐ 14/02/2017

HƯỚNG DẪN - Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi khỏe” cấp Tiểu học và Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” cấp Trung học cơ sở năm học 2016 – 2017

Tải về
276 - CV/HĐĐ 14/02/2017

V/v củng cố, tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt thông tin trên các website và Diễn đàn mạng xã hội chính thống của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tải về
275-TB/HĐĐ 14/02/2017

V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2012 – 2017

Tải về
272-CV/HĐĐ 14/02/2017

V/v hưởng ứng cuộc thi sưu tập và tìm hiểu Tem Bưu chính năm 2017 với chủ đề “70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ" trên con tem Bưu chính

Tải về
273 -CV/HĐĐ 08/02/2017

V/v nhắc nhở thực hiện nghiêm túc phong trào Kế hoạch nhỏ của Đội năm học 2016 - 2017

Tải về
Thể lệ UPU 46 15/12/2016

THỂ LỆ VÀ GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG CUỘC THI UPU LẦN THỨ 46

Tải về
270 -CV/HĐĐ 12/12/2016

CÔNG VĂN - Hưởng ứng cuộc thi UPU lần thứ 46

Tải về
269/TB-HĐĐ 12/12/2016

THÔNG BÁO - Tạm dừng Cuộc thi “Chinh phục vũ môn”

Tải về
264-QĐ/HĐĐ 30/11/2016

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2016 – 2017

Tải về
267 - CV/HĐĐ 28/11/2016

Công văn - “V/v cho ý kiến kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Vạn Ninh nhiệm kỳ 2012 - 2017”

Tải về
430 /CV-HĐĐ 26/11/2016

CÔNG VĂN - “V/v thông báo kết quả lớp tập huấn Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và thống nhất những quy định trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

Tải về
1759-CV/TĐTN-BTTN-TH 22/11/2016

Công văn - “V/v báo cáo thực trạng tổ chức hoạt động hè từ năm 2011 đến nay”

Tải về
1758 -CV/TĐTN-TTNTH 21/11/2016

Công văn - “V/v phối hợp tổ chức Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm, tuyên dương Bí thư chi đoàn giỏi Cụm Duyên hải Nam Trung bộ năm 2016”

Tải về