LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
313-CTr/HĐĐ 11/09/2017

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018

Tải về
430 /CV-HĐĐ 26/11/2016

CÔNG VĂN - “V/v thông báo kết quả lớp tập huấn Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và thống nhất những quy định trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

Tải về
305- KH/TĐTN-TTNTH 10/11/2016

KẾ HOẠCH - Kiểm tra hoạt động Nhà thiếu nhi các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Tải về
263-CV/HĐĐ 07/11/2016

Công văn "V/v sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2016 - 2017”

Tải về
262-CV/HĐĐ 07/11/2016

BẢNG PHÂN BỔ MỨC TRÍCH NỘP KẾ HOẠCH NHỎ NĂM HỌC 2016 - 2017

Tải về
262-CV/HĐĐ 07/11/2016

CÔNG VĂN - "V/v thông báo kinh phí mua sổ theo dõi Rèn luyện nhi đồng và đội viên và phân bổ chỉ tiêu trích nộp kinh phí kế hoạch nhỏ năm học 2016 - 2017"

Tải về
261-CV/HĐĐ 07/11/2016

Công văn "V/v xây dựng hồ sơ tổng kết hoạt động các Nhà Thiếu nhi năm 2016”

Tải về
260/TB-HĐĐ 07/11/2016

THÔNG BÁO SỐ 1 - Về cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ III năm học 2016 - 2017

Tải về
257-HD/HĐĐ 11/10/2016

[HƯỚNG DẪN]Thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2016 - 2017

Tải về
256-TB/HĐĐ 10/10/2016

Thông báo - Kết quả xếp loại thi đua năm học 2015 – 2016

Tải về
40/KHLT-TĐ-TCT-SGDĐT 04/10/2016

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Tập huấn giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa, năm học 2016 – 2017

Tải về
253-CV/HĐĐ 29/09/2016

V/v cho ý kiến kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội Thị xã Ninh Hòa Khóa XI, Nhiệm kỳ 2012 - 2017

Tải về
252/KH-HĐĐ 29/09/2016

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ III, năm học 2016-2017

Tải về
251-CV/HĐĐ 22/09/2016

V/v cho ý kiến kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Diên Khánh Nhiệm kỳ 2012 - 2017

Tải về
250-CV/HĐĐ 15/09/2016

V/v tiếp tục triển khai sổ theo dõi Rèn luyện nhi đồng và đội viên

Tải về
249 - LCĐ/HĐĐ 05/09/2016

LỊCH CHỈ ĐẠO: Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hoà Năm học 2016 – 2017

Tải về
248 - KH/HĐĐ 05/09/2016

Thực hiện Chỉ thị số 42 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” và Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” trong tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tải về
247-CV/HĐĐ 05/09/2016

V/v định hướng hoạt động hệ thống Nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Tải về
246 - CV/HĐĐ 01/09/2016

V/v triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

Tải về
245 - CTr/HĐĐ 01/09/2016

Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017

Tải về