LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 07 -KH/UBH
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày ban hành 19/09/2018
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Uỷ ban Hội tỉnh Khánh Hoà
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Nhuận
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy