LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 57 - KH/TĐTN-BĐKTHTN
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2018

Ngày ban hành 08/08/2018
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Tỉnh Đoàn Khánh Hoà
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Nhuận
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy