LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 05 - KH/UBH
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH - Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Thanh niên Khánh Hoà “Start-up Ideas” năm 2018

Ngày ban hành 10/05/2018
Loại văn bản Cuộc thi Sáng tạo trẻ - Ý tưởng Khởi nghiệp
Đơn vị / phòng ban Uỷ ban Hội tỉnh Khánh Hoà
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Nhuận
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy