LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 04 - KH/UBH
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH - Tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018

Ngày ban hành 23/04/2018
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Uỷ ban Hội tỉnh Khánh Hoà
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Nhuận
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy