LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
7a -QĐ/TĐTN-ĐKTHTN 24/03/2018

QUYẾT ĐỊNH- Khen thưởng tại Hội trại truyền thống Thanh niên tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18 – Trại Hùng Vương năm 2018

Tải về
01 - QĐ/UBH 15/01/2018

QUYẾT ĐỊNH - Về việc xếp loại thi đua Uỷ ban Hội các Huyện, Thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc năm 2017

Tải về
533-QĐ/TĐTN-ĐKTHTN 23/03/2017

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Trại huấn luyện viên cấp I tỉnh Trại Trường Sơn IV - Năm 2017

Tải về
06- QĐ/UBH 23/03/2017

Quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo, Ban thư ký tại Trại huấn luyện viên cấp I tỉnh, Trại Trường Sơn IV- Năm 2017

Tải về
33 -QĐ/TWH 17/07/2015

QUYẾT ĐỊNH - Về việc ban hành Định chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tải về