LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
02 - HD/UBH 30/11/2018

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hoà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tải về
07 -KH/UBH 19/09/2018

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tải về
422 -CV/TĐTN-ĐKTHTN 14/09/2018

V/v triển khai phiếu khảo sát nhu cầu khởi nghiệp của Đoàn viên, Hội viên, thanh niên tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Tải về
421 -CV/TĐTN-ĐKTHTN 14/09/2018

V/v cập nhật thông tin các cơ sở kinh doanh, các ý tưởng, dự án, mô hình, Câu lạc bộ khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Tải về
407 -CV/TĐTN-ĐKTHTN 31/08/2018

V/v tổ chức xem phim miễn phí cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi năm 2018

Tải về
Số: 26 CV/UBH 22/08/2018

Về việc tổ chức Khóa đào tạo chuyên sâu về khởi nghiệp cho Thanh niên tỉnh Khánh Hòa

Tải về
54 - TB/TĐTN-ĐKTHTN 17/08/2018

THÔNG BÁO Tổ chức cuộc thi nhảy FlashMob năm 2018

Tải về
Phiếu Đăng ký 13/08/2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI : Ý tưởng, sáng tạo với chủ đề: “Sáng tạo trẻ và Ý tưởng khởi nghiệp” trong đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa lần thứ III năm 2018

Tải về
52 - TB/TĐTN-ĐKTHTN 13/08/2018

THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức cuộc thi Ý tưởng, sáng tạo với chủ đề: “Sáng tạo trẻ và Ý tưởng khởi nghiệp” trong đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa lần thứ III năm 2018

Tải về
52 - TB/TĐTN-ĐKTHTN 13/08/2018

THÔNG BÁO SỐ 1 - Về việc tổ chức cuộc thi Ý tưởng, sáng tạo với chủ đề: “Sáng tạo trẻ và Ý tưởng khởi nghiệp” trong đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa lần thứ III năm 2018

Tải về
57 - KH/TĐTN-BĐKTHTN 08/08/2018

KẾ HOẠCH Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2018

Tải về
06 /KH-UBH 12/06/2018

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức lớp tập huấn cán bộ Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Tải về
16 -CV/UBH 11/05/2018

V/v rà soát, thống kê các CLB, đội, nhóm thanh niên tự phát và báo cáo số lượng Hội viên đến thời điểm năm 2018 tại địa phương

Tải về
233-CV/TĐTN-ĐKTHTN 10/05/2018

V/v tổ chức xem phim miễn phí cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi năm 2018

Tải về
05 - KH/UBH 10/05/2018

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Thanh niên Khánh Hoà “Start-up Ideas” năm 2018

Tải về
05 - KH/UBH 10/05/2018

KẾ HOẠCH - Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Thanh niên Khánh Hoà “Start-up Ideas” năm 2018

Tải về
33 - KH/TĐTN-ĐKTHTN 24/04/2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN - Cho tình nguyện viên về kỹ năng tham gia ứng cứu khi tai nạn xảy ra, kỹ năng hướng dẫn giao thông khi tham gia tình nguyện tại các cổng trường năm 2018

Tải về
32 - KH/TĐTN-ĐKTHTN 23/04/2018

KẾ HOẠCH - Thực hiện công trình Thanh niên cấp tỉnh “Tủ quần áo tình nguyện” giai đoạn 2018-2022

Tải về
12 -CV/UBH 23/04/2018

V/v giới thiệu mô hình, Hội viên, thanh niên nhằm xây dựng Diễn đàn thanh niên Khánh Hoà Khởi nghiệp, triển khai bảng khảo sát nhu cầu thanh niên khởi nghiệp năm 2018

Tải về
04 - KH/UBH 23/04/2018

KẾ HOẠCH - Tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018

Tải về
1 2 3 4  Trang sau