LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
16 -CV/UBH 11/05/2018

V/v rà soát, thống kê các CLB, đội, nhóm thanh niên tự phát và báo cáo số lượng Hội viên đến thời điểm năm 2018 tại địa phương

Tải về
233-CV/TĐTN-ĐKTHTN 10/05/2018

V/v tổ chức xem phim miễn phí cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi năm 2018

Tải về
05 - KH/UBH 10/05/2018

KẾ HOẠCH - Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Thanh niên Khánh Hoà “Start-up Ideas” năm 2018

Tải về
33 - KH/TĐTN-ĐKTHTN 24/04/2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN - Cho tình nguyện viên về kỹ năng tham gia ứng cứu khi tai nạn xảy ra, kỹ năng hướng dẫn giao thông khi tham gia tình nguyện tại các cổng trường năm 2018

Tải về
32 - KH/TĐTN-ĐKTHTN 23/04/2018

KẾ HOẠCH - Thực hiện công trình Thanh niên cấp tỉnh “Tủ quần áo tình nguyện” giai đoạn 2018-2022

Tải về
12 -CV/UBH 23/04/2018

V/v giới thiệu mô hình, Hội viên, thanh niên nhằm xây dựng Diễn đàn thanh niên Khánh Hoà Khởi nghiệp, triển khai bảng khảo sát nhu cầu thanh niên khởi nghiệp năm 2018

Tải về
04 - KH/UBH 23/04/2018

KẾ HOẠCH - Tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018

Tải về
03 - KH/UBH 18/04/2018

KẾ HOẠCH - Tổ chức Ngày hội văn hoá Thanh niên các dân tộc trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà lần thứ I - Năm 2018

Tải về
01 -BC/UBH 18/04/2018

BÁO CÁO - Kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa Quý I và hoạt động trọng tâm trong Quý II năm 2018

Tải về
BỘ TIÊU CHÍ 09/04/2018

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2018

Tải về
01 - HD/UBH 09/04/2018

HƯỚNG DẪN - Bình xét thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên khối huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc năm 2018

Tải về
26-KH/TĐTN-ĐKTHTN 03/04/2018

KẾ HOẠCH - Ra quân đứng chốt các điểm trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học,Trung học cơ sở trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Tải về
7a -QĐ/TĐTN-ĐKTHTN 24/03/2018

QUYẾT ĐỊNH- Khen thưởng tại Hội trại truyền thống Thanh niên tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18 – Trại Hùng Vương năm 2018

Tải về
14 - TB/TĐTN-ĐKTHTN 05/03/2018

THÔNG BÁO SỐ 1 : "V/v tổ chức Hội trại truyền thống thanh niên tỉnh Khánh Hòa, Trại Hùng Vương lần thứ 18 năm 2018

Tải về
01 - QĐ/UBH 15/01/2018

QUYẾT ĐỊNH - Về việc xếp loại thi đua Uỷ ban Hội các Huyện, Thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc năm 2017

Tải về
01 - Ctr/UBH 12/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH: Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018

Tải về
Số: 02-KH/TĐTN-ĐKTHTN 05/12/2017

KẾ HOẠCH - Tổ chức khoá đào tạo khởi sự kinh doanh năm 2017

Tải về
Số: 10 - KH/UBH 04/12/2017

KẾ HOẠCH - Tổ chức Hội trại truyền thống thanh niên Tỉnh, Trại Hùng Vương lần thứ 18 năm 2018

Tải về
10-TB/UBH 13/09/2017

THÔNG BÁO SỐ 01 V/v thay đổi và bổ sung một số nội dung tại Liên hoan các Chi hội hoạt động tốt lần thứ II năm 2017

Tải về
Thể lệ 08/09/2017

THỂ LỆ - Các nội dung và môn thi tại liên hoan Chi hội hoạt động tốt lần thứ II năm 2017

Tải về