LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 104-QĐ/TĐTN-VP
Về việc / trích yếu

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa

Ngày ban hành 11/03/2019
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban Văn Phòng
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy