LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 106-QĐ/TĐTN-VP
Về việc / trích yếu

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Khối các huyện, thị, thành đoàn, khối đoàn trực thuộc năm 2019

Ngày ban hành 11/03/2019
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban Văn Phòng
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy