LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 88-QĐ/TĐTN-VP
Về việc / trích yếu

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày ban hành 17/12/2018
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban Văn Phòng
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy