LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 99-QĐ/TĐTN-VP
Về việc / trích yếu

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành nội dung và điểm chấm tiêu chí đánh giá tổ chức đoàn và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019

Ngày ban hành 21/02/2019
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban Văn Phòng
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy