LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 01-QĐ/TĐTN-VP
Về việc / trích yếu

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khánh Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày ban hành 20/11/2017
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban Văn Phòng
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy