LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 325a KH/TĐTN-TTNTH
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Khi tôi 18”

Ngày ban hành 03/04/2017
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy