LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : ĐCTT86NAM
Về việc / trích yếu

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017) và Tháng Thanh niên năm 2017

Ngày ban hành 03/03/2017
Loại văn bản Tài liệu tuyên truyền
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy