LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : 440-QĐ/TĐTN-BTG
Về việc / trích yếu

Quyết định Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Tỉnh đoàn

Ngày ban hành 25/04/2016
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy