LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
04 -CTr/TĐTN-VP 25/01/2019

CHƯƠNG TRÌNH Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

Tải về
03-CTr/TĐTN-TTNTH 28/08/2018

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019

Tải về
18-CTr/ TĐTN-TTNTH 15/09/2017

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 - 2018

Tải về
16 - CT/TĐTN - TTNTH 05/09/2016

Chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017

Tải về
15-CTr/TĐTN-BTCKT 01/08/2016

Chương trình Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Khánh Hòa tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ giai đoạn 2015 - 2020

Tải về
14-CTr/TĐTN-BTG 15/07/2016

CHƯƠNG TRÌNHThực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII

Tải về
13-CTr/TĐTN-BTG 06/05/2016

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNGCỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH KHÁNH HÒA Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”

Tải về
30/CTr-TĐTN-SGDĐT 14/10/2015

Chương trình Phối hợp hoạt động Đoàn – Hội – Đội giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Khánh Hòa năm học 2015 – 2016

Tải về
11CTr/ TĐTN – TTNTH 25/09/2015

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Năm học 2015-2016

Tải về