LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
94-BC/TĐTN-TNCNNT&ĐT 03/04/2019

Báo cáo kết quả tổng kết hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019

Tải về
22-HD/TĐTN-TCKT 28/08/2018

HƯỚNG DẪN Chủ trương “1+1” mỗi Đoàn viên, Hội viên giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia Đoàn, Hội giai đoạn 2018 - 2022

Tải về
406-BC/TĐTN-BTG 19/06/2017

BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thi hành Luật Thanh niên

Tải về
05-BC/TĐTN-UBKT 25/05/2017

BÁO CÁO Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2017

Tải về
04-BC/TĐTN-UBKT 25/05/2017

BÁO CÁO Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017

Tải về
351/BC-BCĐ 10/10/2016

BÁO CÁO Tổng kết hoạt động hè năm 2016

Tải về