LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
106-QĐ/TĐTN-VP 11/03/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Khối các huyện, thị, thành đoàn, khối đoàn trực thuộc năm 2019

Tải về
105-QĐ/TĐTN-VP 11/03/2019

Quyết định về việc ban hành Khung Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2022

Tải về
104-QĐ/TĐTN-VP 11/03/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa

Tải về
99-QĐ/TĐTN-VP 21/02/2019

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành nội dung và điểm chấm tiêu chí đánh giá tổ chức đoàn và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019

Tải về
88-QĐ/TĐTN-VP 17/12/2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tải về
01-QĐ/TĐTN-VP 20/11/2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khánh Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tải về
688-QĐ/TĐTN-TCKT 13/09/2017

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban thẩm định và đánh giá nội dung tiêu chí thi đua công tác Đoàn Thanh niên, Hội LHTN và phong trào thanh thiếu nhi Khối huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc năm 2017

Tải về
465-QĐ/TĐTN-BTG 08/07/2016

Quyết định V/v Ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo trẻ trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Khánh Hòa lần II năm 2016

Tải về
440-QĐ/TĐTN-BTG 25/04/2016

Quyết định Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Tỉnh đoàn

Tải về