LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
12/CTr-TĐTN-SGDĐT 02/10/2018

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Hoạt động Đoàn, Đội giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, năm học 2018-2019

Tải về
02-CTr/TĐTN-VP 30/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tải về
39/CTr - TĐTN - SDĐT 16/09/2016

Chương trình phối hợp hoạt động Đoàn, Hội, Đội giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hoà, năm học 2016 - 2017

Tải về