LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
483-CV/TĐTN -TCKT 08/11/2018

Công văn V/v chỉ đạo các đơn vị Tổ chức Đại hội Đoàn Theo nhiệm kỳ 5 năm 2 lần

Tải về
482-CV/TĐTN -TCKT 08/11/2018

Công văn V/v thực hiện quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tải về
DTLuat-thanh-nien-2018 24/10/2018

DỰ THẢO SƠ BỘ LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

Tải về
TL73namNTKHKC 19/10/2018

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 73 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945 - 23/10/2018)

Tải về
TLSHCĐ 09/10/2018

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2018

Tải về
12/CTr-TĐTN-SGDĐT 02/10/2018

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Hoạt động Đoàn, Đội giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, năm học 2018-2019

Tải về
61-KH/TĐTN-TTNTH 18/09/2018

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Rung chuông vàng “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” và Liên hoan các nhóm nhảy học đường khối các trường đại học, cao đẳng chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tải về
420-CV/TĐTN-BTG 13/09/2018

Công văn V/v tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên

Tải về
TLSHCĐ 05/09/2018

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2018

Tải về
19-HD/TĐTN-TTNTH 30/08/2018

HƯỚNG DẪNnVề việc Tham gia Hội thi “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc” Lần thứ II - năm 2018

Tải về
TL_HOIDAP_VE_DAC_KHU 29/08/2018

TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP VỀ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC XÂY DỰNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT

Tải về
22-HD/TĐTN-TCKT 28/08/2018

HƯỚNG DẪN Chủ trương “1+1” mỗi Đoàn viên, Hội viên giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia Đoàn, Hội giai đoạn 2018 - 2022

Tải về
03-CTr/TĐTN-TTNTH 28/08/2018

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019

Tải về
TLBD2018 23/08/2018

Tài liệu Tuyên truyền biển đảo năm 2018

Tải về
TL73CMTT 15/08/2018

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2018)

Tải về
1 2 3 ... 18 19 20  Trang sau